Gazy Techniczne Włoszczowa

Nasz Salon posiada w sprzedaży pełen zakres gazów technicznych firmy Air Products. Są one sprzedawane w różnego rodzaju butlach, pakietach butli i pojemnikach z cieczami kriogenicznych, których rozmiary zostały dopasowane do potrzeb klientów w zakresie spawania.

Producent gazów technicznych firma Air Products (NYSE:APD) jest światowym liderem w branży gazów przemysłowych.

Zapewniamy dostawy gazów atmosferycznych i procesowych oraz osprzętu m.in. dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, metalowego, elektronicznego, spożywczego czy napojowego.

Firma Air Products jest także światowym dostawcą technologii skraplania gazu ziemnego oraz stosowanego w tym procesie sprzętu.

Produkcją półprzewodników, poliuretanów, materiałów czyszczących i powłok oraz klejów przemysłowych zajmuje się Dział Technologii Materiałowych.


TLENEK WĘGLA

Tlenek węgla jest gazem używanym w produkcji szerokiej gamy środków chemicznych, w tym: kwasu octowego, poliwęglanów i półproduktów poliuretanowych. Zróżnicowana mieszanina tlenku węgla i wodoru, nazywana również gazem syntezowym, jest używana do produkcji alkoholi okso i aldehydów. Nasze zespoły doświadczonych ekspertów, działające na całym świecie, są w stanie - w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta - zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostaw tlenku węgla czy gazu syntezowego i optymalne technologie.

DWUTLENEK WĘGLA
Dwutlenek węgla (CO2) jest bezbarwnym, bezzapachowym, niepalnym i lekko kwaśnym gazem ciekłym. CO2 jest cięższy od powietrza i rozpuszczalny w wodzie. CO2 jest wytwarzany przemysłowo ze źródeł CO2 uzyskanych poprzez procesy przemysłu petrochemicznego lub przez spalanie gazu ziemnego w procesach kogeneracji. Firma Air Products zaopatruje klientów na całym świecie w CO2 w postaci ciekłej. Jest on dostarczany pod ciśnieniem w stalowych butlach i schładzany w izolowanych termicznie pojemnikach. Dwutlenek węgla jest także powszechnie stosowany w wielu branżach, jak:
  • Przemysł spożywczy: napoje gazowane. Gazowanie napojów. Pakowanie, zamrażanie i schładzanie.
  • Usuwanie zadziorów i szlifowanie.
  • Neutralizacja.
  • Procesy obróbki metali.
  • Catering.
  • Medycyna: procesy metaboliczne.
  • Tworzywa piankowe: ekstrakcja superkrytyczna.
Nasze zespoły doświadczonych ekspertów, działające na całym świecie, są w stanie - kierując się posiadaną wiedzą na temat obszaru działalności klienta - zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostarczania dwutlenku węgla i technologii.
ARGON

Unikatowe właściwości argonu w zakresie zobojętniania mogą byc wykorzystywane do poprawiania jakości, optymalizacji wydajności i ograniczania kosztów w wielu branżach. Nasze zespoły doświadczonych ekspertów, działające na całym świecie, są w stanie - w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta - zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostarczania argonu i technologii.

TLEN

Oprócz zastosowania w charakterze gazu do oddychania w ochronie zdrowia, tlen cechuje się silnymi właściwościami utleniającymi, które można wykorzystać w wielu branżach, podnosząc produkcję, optymalizując wydajność i obniżając koszty. Zastosowania, takie jak spalanie, utlenianie i fermentacja mogą skorzystać na wzbogaceniu lub zastąpieniu powietrza tlenem. Nasze zespoły doświadczonych ekspertów, działające na całym świecie, są w stanie - w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta - zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostarczania tlenu i technologii.

AZOT

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji. Nasze działające na całym świecie zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie - w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta - zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostarczania azotu i technologii.

HYDROGEN

Wodór jest gazem cenionym ze względu na właściwości reakcyjne i ochronne. Wiele branż, m,in. elektroniczna, spożywcza, szklarska, chemiczna czy rafineryjna, może czerpać korzyści z jego unikalnych właściwości, które pozwalają poprawić jakość, zoptymalizować wydajność i obniżyć koszty. Nasze zespoły doświadczonych ekspertów, działające na całym świecie, są w stanie - w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta - zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostarczania wodoru i optymalne technologie.

HEL

Oferujemy hel w formie ciekłej i gazowej o różnych stopniach czystości i stężenia. Hel jest ceniony jako gaz do podnoszenia, oddychania, wykrywania wycieków, osłaniania, z uwagi na swoje obojętne właściwości oraz jako ciecz do chłodzenia. Wiele branż może wykorzystać jego unikatowe właściwości do uzyskania optymalnej wydajności i produkcji, obniżenia kosztów pracy i podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Nasze zespoły doświadczonych ekspertów, działające na całym świecie, są w stanie - w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta - zaproponować niezawodne dostawy helu w formie gazowej lub ciekłej oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

GAZY SPECJALNE

Gazy specjalistyczne to gazy szlachetne lub gazy o bardzo wysokim poziomie czystości (co najmniej 99,995%). Wiele gałęzi przemysłu, w tym analityczny, farmaceutyczny, elektroniczny i petrochemiczny, wykorzystują wyjątkowe właściwości gazów specjalnych, które ułatwiają zwiększenie produkcji, optymalizację wydajności i obniżenie kosztów. Nasze zespoły doświadczonych ekspertów, działające na całym świecie, są w stanie - w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta - zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostaw gazów specjalistycznych.